• Bruto Lokaal Product: een CLOK uitgangspunt

    Het Bruto Lokaal Product wordt een steeds belangrijker begrip. En het is ook steeds meer een concreet hanteerbaar begrip. Voor zowel beleidsmakers als voor de besturen van de Lees meer
  • Interview met Jan Westert

    Verkiezingen voor de Provinciale Staten: een goed beïnvloedingsmoment Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Cruciaal voor gemeenten, ondernemersverenigingen en parkmanagers om het beleid Lees meer
  • Minder regeldruk voor ondernemers?

    Regels schrappen waar dat moet en bijsturen waar het nodig is. Zo wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, Lees meer

Laatste nieuws

Top 3 Beste PPS 2018 bekend!

Nieuws

19 september 2018

Gezamenlijk aan de slag met Omgevingswet

Nieuws

7 september 2018

Nominaties Beste PPS2018

Nieuws

7 september 2018

Rol en taak EZ in ‘Samen in transitie naar andere …

Nieuws

13 augustus 2018